ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

«ՄԱԿՐՈ ՏԵՔ» ՍՊԸ Կողմից Առաջարկվող Վերելակների և Շարժասանդուղքների Հորանների նախագծման ծառայություն

«ՄԱԿՐՈ ՏԵՔ» ՍՊԸ Առաջարկում է Վերելակների և Շարժասանդուղքների Հորանների նախագծման ծառայություններ , համաձայն տվյալ շինության և համակարգի կոնստրուկտիվ պահանջների ։ Նախագծումը կատարվում է բացառապես ժամանակակից ինժիներական ծրագրերի միջոցով։ Նախագծումը կատարվում է ինչպես երկչափ այնպես էլ եռաչափ տեսքով։ Անհրաժեշտության դեպքում անգամ կատարվում է անիմացիոն աշխատանքներ։

Նախագծման Ոլորտները․

 Մեքենայական Սենյակով Մարդատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

 Առանց Մեքենայական Սենյակի Մարդատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

 Բեռնատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

 Հիվանդանոցային Վերելակների Հորանների Նախագծում

 Հատուկ Բեռնատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

 Հաշմանդամային Հարթակների Հորանների Նախագծում

 Հիդրավլիկ Վերելակների Հորանների Նախագծում

 Շարժասանդուղքների Հորանների Նախագծում

 Շարժաժապավենների Հորանների Նախագծում

Ինչու՞ ընտրել «ՄԱԿՐՈ ՏԵՔ» ՍՊԸ կողմից առաջարկվող Նախագծման Ծառայությունը

 Նախագծումը կատարվում է բացառապես նորագույն և ժամանակակից Ինժիներական ծրագրերով

 Նախագծման աշխատանքների ժամանակ մենք հաշվի ենք առնում յուրաքանչյուր մանրուք